வ.எண்
கடன் வகைகடன் வழங்கத் தேவையான ஆவணங்கள்அதிக பட்ச கடனளவு ரூவட்டி விகிதம் தவணை காலம்
01
கூட்டு பொறுப்புக் குழு கடன்( சிறு
வணிகர்கள் அடங்கிய குழுக்களுக்கு)
J L G
1. பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படம்
2. குடும்ப அட்டை நகல்
3. புகைப்படத்துடன் கூடிய அடையாள அட்டை(KYC)
4. குழுத் தீர்மானம்
5. பகரான் பத்திரம்
100000
11%
147 நாட்கள்

வ.எண்
கடன் வகைகடன் வழங்கத் தேவையான ஆவணங்கள்அதிக பட்ச கடனளவு ரூவட்டி விகிதம் தவணை காலம்
08
சுய உதவிக் குழுக் கடன்
( பொருளாதாரத்தில் பின் தங்கியவர்கள் ஒன்று
சேர்த்து அமைத்திடும் குழுக்கள்)
1. குழு தீர்மானம்
2. குழுவின் வரவு செலவு படிவம்
3. குழு உறுப்பினர்களின் புகைப்படம்
4. பகரான் செயலுரிமை ஆவணம்
சேமிப்பில் அடிப்படையில் அதிக பட்சம் 4 மடங்கு (அதிக பட்சம் 5 லட்சம்)
12.75%
36 மாதம்
Copy ©2016 www.tdccbank.in. All Rights Reserved.

Powered by Global Soft Solutions