மத்திய கால கடன் களுக்கு நபர் ஜாமீன் பேரில் 100000/- வரை அதற்கு மேல் சொத்து அடமானம்Smiley face


வ.எண்
கடன்களின் வகைகள் தேவைப்படும் ஆவணங்கள் /
தகுதிகள்
தனிநபர் மற்றும் கடன்
உச்ச அளவு
திருப்பி
செலுத்தும்
காலம்
மான்ய விபரம் வட்டி விகிதம்
வங்கி
அளவில் /
சங்க அளவில்
%
1
கறவை மாடு
இரண்டு மாடுகள்,
மாடு ஒன்றுக்கு
ரூ45000/- வீதம்
சொந்தமான வீடு மற்றும் 1/2 ஏக்கர்
நிலம் இருக்க வேண்டும். வாங்கும்
கடனைப் போல் இரண்டு மடங்கு
சொத்து உடையவராக இருக்க வேண்டும். மற்றும் நிலம்
உடைய நபர் ஜாமின் நிற்க வேண்டும் கறவை
மாட்டின் பாலினை கொள்முதல் செய்ய பால் சங்க
தீர்மானம் வேண்டும்..
நபர் ஜாமின் பேரில் ரூ 100000/- 36 மாத சம தவணைகள் SC/ST உறுப்பினர்களுக்கு
33.33% உண்டு. மற்றவர்களுக்கு
25% மான்யம் ( பின் பயன் மான்யம்)
தற்போது இல்லை
10.50 - 12.75
2
சிறிய பால்பண்ணை 2 ஏக்கர் நிலம், நில அடமானம் திட்ட அறிக்கை மற்றும் விலைப்பட்டியல் 36 மாத சம தவணைகள் SC /ST உறுப்பினர்களுக்கு 33.33% மற்றவர்களுக்கு 25% ( பின் பயன் மான்யம்)
10.50 - 12.75
3
தானிய ஈட்டுக்கடன் தானிய மூட்டைகள் முன் கடன் பைசல் செய்ய ரூ 300000 ரொக்கமாக ரூ300000 1 வருடம் இல்லை
11.00 - 13.00
4
விவசாய கூட்டு பொறுப்புக்குழு ( JLG) சிறு மற்றும் குறு விவசாயி 10 நபர்கள் உறுப்பினர்கள் சேர்ந்து ஒரு குழு அமைக்க வேண்டும். மேலும் குத்தகை சாகுபடி செய்பவர்கள், கோவில் நிலம் பயிர் செய்பவர்கள் கூட்டுப் பொறுப்பு குழு அமைத்து கடன் கோரலாம். குழு உறுப்பினர் பயிர் செய்துள்ள நிலத்தின் அளவுக்கு தகுந்தார்போல் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த பொருட்கள் வாங்க மத்திய கால கடன் கள் அலகு விலைக்குட்பட்டு கடன் கோரும் காரியத்திற்கு தக்கவாறு
5.20 - 7.00
5
சுய உதவிக்குழு கடன் குழு தீர்மானம், குழுவின் வரவு-செலவு மற்றும் மத்திய காலக்கடனுக்குரிய ஆவணம், பகரான் செயலுரிமை ஆவணம், சேமிப்பின் அடிப்படையில் நான்கு மடங்கு அதிகப்பட்சம் ரூ500000/- 36 மாதங்கள்
10.50 - 12.75


விவசாயம் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த பணிகளுக்கான மத்திய கால முதலீட்டு கடன் கள்விவசாயம் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த பணிகளுக்கு நமது வங்கியின் கிளைகளில் மத்திய கால முதலீட்டு கடன் கள் நேரடியாக விவசாய உறுப்பினர்களுக்கு வங்கியின் நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு கடன் கள் வழங்கப்படுகிறது.வழங்கப்படும் கடன்கள்Smiley faceSmiley face


Copy ©2016 www.tdccbank.in. All Rights Reserved.

Powered by Global Soft Solutions