அரசு நல திட்ட கடன் உதவி பெறுவதற்கான வங்கி விதிமுறைகள்

    TABCEDCO (NBCDFC) பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்திட்டக் கடன்

1. கடன் பெற தகுதியுடையோர் :

# பிற்படுத்தப்பட்டோர்
# மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர்
# சீர்மரபினர்


2. வயது வரம்பு :

# குறைந்தபட்சம் 18
# அதிகபட்சம் 60


3. குடும்ப ஆண்டு வருமானம் :

# கிராமபுறமாயின் - ரூ 81,000/-
# நகர்புறமயின் - ரூ 1,03,000/- க்குட்பட்டு


4. கடன் உதவி வழங்கப்படும் தொழில்கள் :

# விவசாயம் மற்றும் விவசாய சார்ந்த தொழில்கள்
# சிறு வணிகம் / கைவினைஞர் மற்றும் மரபுசார் தொழில்கள்
# போக்குவரத்து பிரிவு மற்றும் சேவைப்பிரிவு
# தொழில்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பம் வணிகம் / கல்வி


5. கடன் தொகை :

# Rs.25000/- to Rs.10.00 இலட்சத்துக்குட்பட்டு


6. ஜாமீன் விபரம் :

# தனிநபர் கடன் - வங்கி விதிகளுக்குட்பட்டு - சுய உதவிக்குழுவின் மூலம்
தனி நபர்களுக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் கடன் வழங்கப்படும்.


7. விளிம்பு தொகை :

# 5 % முதல் 15% வரை


8. வட்டி விகிதம் :

# 4 % - 10 %


9. தேவையான ஆவணங்கள் :

# கடன் கோரும் "அ" படிவம்
# சாதி சான்றிதழ் / பள்ளி மாற்று சான்றிதழ்
# வயது சான்றிதழ்
# வருமான சான்றிதழ்
# இருப்பிட சான்றிதழ் / குடும்ப அட்டை நகல்
# திட்ட அறிக்கை
# கடன் பெறும் தொழில் குறித்த விபரம்
# ஓட்டுநர் உரிமம் ( போக்குவரத்து வாகனக் கடனாக இருந்தால்)
# வங்கி கோரும் இதர ஆவணங்கள்Copy ©2016 www.tdccbank.in. All Rights Reserved.

Powered by Global Soft Solutions